home home goldenline rss

Jeden z założycieli klubu Toastmasters Poznań - jednego
z 11 700 klubów zrzeszonych w międzynarodowej orga- nizacji, której celem jest szerzenie umiejętności przema- wiania i przewodzenia (speaking & leadership). (więcej...)

Czym jest Toastmasters International?

Idea Toastmasters narodziła się w 1924 roku w USA. Przetrwała próbę czasu oraz pokonała odległości geograficzne docierając w 1994 roku do Polski. Misją wszystkich ok. 11 tysięcy klubów na świecie jest zapewnienie motywacyjnej atmosfery, w której każdy z członków klubu ma możliwość rozwoju swoich umiejętności komunikacyjnych i przywódczych.

Toastmasters umożliwia mówcom i liderom rozwój osobisty i zawodowy ucząc:

  • przekonującego prezentowania pomysłów, idei,
  • udzielania konstruktywnej krytyki,
  • prowadzenia lepszych prezentacji nie tylko sprzedażowych,
  • prowadzenia zebrań,
  • wygłaszania improwizowanych zebrań,
  • pisać i wygłaszać przemówienia,
  • konstruktywnie oceniać oraz przyjmować ocenę,
  • efektywnego zarządzania zespołem.

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Toastmasters
Toastmasters Poznań


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spam protection by WP Captcha-Free