home home goldenline rss

Jeden z założycieli klubu Toastmasters Poznań - jednego
z 11 700 klubów zrzeszonych w międzynarodowej orga- nizacji, której celem jest szerzenie umiejętności przema- wiania i przewodzenia (speaking & leadership). (więcej...)

Archiwa tagu: dźwignia

Dźwignia kontaktów

Dźwignia jest jednym z kluczy do osiągnięcia sukcesu i bogactwa. Dźwignia jest narzędziem do zwielokrotniania potencjału tkwiącego w ludziach a także pomnażania sukcesu finansowego. Pozwala na osiągnięcie szybciej lepszych efektów niż gdybyś robił to co robisz tylko i wyłącznie sam. … (więcej…)